Endodonti (Kanal Tedavisi) 

KANAL TEDAVİSİ NEDİR?

Çürük veya travma gibi nedenlerle dişin iç kısmında bulunan sinirinin (pulpa) iyileşemeyecek düzeyde zarar gördüğü ya da öldüğü durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. 

Dişin doğal yapısı içerisinde diş sinirlerinin bulunduğu kanallar mevcuttur. Kanal tedavisi, işte bu kanallar içerisinde bulunan, enfekte sinirlerin uzaklaştırılması ve kanalların dezenfekte edilerek doku dostu kanal dolgu maddeleri ile doldurulması işlemine verilen addır. 

KANAL TEDAVİSİNE NELER NEDEN OLUR? 

  • Dişe veya çeneye gelen darbe,
  • Derin çürük nedeniyle meydana gelen fiziksel irritasyon, 
  • Çürük nedeniyle kök ucu iltihaplanmış, dişeti şiş bir azı dişi
  • İleri diş eti hastalıkları,
  • Yüksek yapılmış, kapanış tam ayarlanmamış dolgu ve protetik yapılar,
  • Yanlış uygulanmış ortodontik tedaviler. 

İlerlemiş çürükteki bakteriler dişin pulpasında çoğalmaya devam ederek ağrı ve basınca sebep olurlar. Bazen buna yüzde şişlik eşlik eder. Bazı durumda ağrı az hissedilir fakat kök ucundaki apse ilerleyerek dişi çevreleyen kemikte yıkıma sebep olur. 

Niçin kanal tedavisi yapılır? 

Derin çürükler yada kırık dişlerdeki bakteri ve mikroplar, dişin özü denilen ortasındaki yumuşak tabakada iltihaba yol açar ve burada bulunan sinirlerin ölümüne neden olur. İltihaplanmış pulpa çıkarılmazsa, diş ve çevre dokular da iltihaplanır, sonunda diş tamamen kaybedilebilir. 

Kanal tedavisi nasıl yapılır ?

  • İlk önce çürük temizlenerek kanallara ulaşılır. Uygun kanal aleti ile kanallar genişletilir. Kanallar dezenfektanlar ile yıkanıp, kanal içi bakterilerden arındırılır ve iltihap uzaklaştırılır. 
  • Kanalların içine kanal dolgusu, üzerine de dişteki madde kaybına göre dolgu ya da kaplama yapılır. 
  • Kanal tedavisi yapılan bir dişin ömrü ne kadardır?
  • Diş, tekrar enfekte olmaz, çürümesini önleyici tedbirler alınırsa uzun yıllar kullanılabilir. Fakat bunun için düzenli diş bakımı ve hekim kontrolleri ihmal edilmemelidir.