Cerrahi

Sürme zamanı geldiği halde ağızda yerini alamayan dişlere gömülü dişler’ denir.Üçüncü büyük azı dişleri ( yirmi yaş dişleri ve akıl dişleri olarak da bilinir )  en sık rastlanan gömülü dişlerdendir. 

Yirmi yaş dişlerinin gömük kalma derecelerine göre sınıflaması;

  • Kemik içinde tamamen gömük kalmış yirmi yaş dişleri,
  • Sadece dişeti içinde gömük kalmış yirmi yaş dişleri,
  • Bir kısmı ağıza açılmış, bir kısmı dişeti altında kalmış yirmi yaş dişleri,
  • Tamamen sürmüş yirmi yaş dişleri.

Yirmi yaş dişlerinin çene kemiği içinde sürüş şekline göre sınıflaması

Yirmi yaş dişlerinin sebep olabileceği sorunlar şunlardır

  • Dişin etrafında ya da kökünde kist-tümör oluşumu,
  • İltihap nedeni ile çene ağrısı, açıp kapatmakta zorluk, dişeti iltihabı,
  • Öndeki dişlere baskı nedeni ile çapraşıklık,
  • İhmal edilmesi durumunda apse,
  • Ağız içinde yada yüzde şişlikler,
  • Çürük ve bakteri birikimi nedeni ile ağız kokusu.